2η Άσκηση Σεισμού

Πρώτα καλυπτόμαστε κάτω από τα θρανία μας. Έπειτα μαζευόμαστε στο σημείο αρχικής συγκέντρωσης Καταλήγουμε στο σημείο τελικής συγκέντρωσης